Χώρος Αναμονής

 

Η Ομάδα μας

 

Αίθουσα Laser - Θεραπειών - Χειρουργικών επεμβάσεων

 

 

Αίθουσα Laser - Χαρτογράφησης Σπίλων

 

Φωτογραφίες Ιατρικών Μηχανημάτων

 

Γραφείο ιατρού